قرمز سبز آبي خاکستري
هركه عاشق شود و [عشق خود را] پنهان دارد و پاكدامني ورزد، خداوند، او را بيامرزد و به بهشت درآورد. [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت