قرمز سبز آبي خاکستري
بسا يك خوردن كه مانع شود لذّت از خوردنيها را بردن . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت