شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ مطمئن باش که يکروز و يا در دل شب بي توجه به عبوري سنگين از نفس ِسردِ به هم ريخته ي بغض ِخشن آنچنان نام تو را گريه کنان داد زنم که بداني من هم *به تو دل بسته ام آقا قبولم فرما ... * . . . اللهم عجل لوليک الفرج
جگرم آتش مي گيرد وقتي تصويري از شما ندارم... قاب عکس خالي که بر ديوار دلم حک شده را چه کنم...
*اخراجي*
:((
اللهم عجل لوليک الفرج
اللهم عجل لوليک الفرج
توحيدي
واقعا عالي بود
*اخراجي*
خيلي ممنون :)
عالي بود
عالي بود
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top