قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، بخشش را دوست مي دارد وناخنْ خشكي را دشمن مي دارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت