بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ *سالها کنج دلم غم دارد آه ! انگار تورا کم دارد ز غم دوري يار است که باز چشم من اين همه شبنم دارد *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
يا امام زمان گوشه چشمي به ما بينداز ومخواه که بيشتر ازاين در حسرت دديدارت باشيم
ساعت ویکتوریا