شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ انگار کسي* نام مرا ميخواند*... با خود نگرم تا به کجا ميخواند راهي براي گريز نيست انگار ياد گرفته ، فکر مرا ميخواند *دلتنگ* شده او هم چون من ... اين بار قلمم* نام مرا ميخواند* ... . . . ...
*اخراجي*
خيلي ممنون نظر لطف شماست
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top