بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ انگار کسي* نام مرا ميخواند*... با خود نگرم تا به کجا ميخواند راهي براي گريز نيست انگار ياد گرفته ، فکر مرا ميخواند *دلتنگ* شده او هم چون من ... اين بار قلمم* نام مرا ميخواند* ... . . . ...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*اخراجي*
خيلي ممنون نظر لطف شماست
ساعت دماسنج