شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ انگار کسي* نام مرا ميخواند*... با خود نگرم تا به کجا ميخواند راهي براي گريز نيست انگار ياد گرفته ، فکر مرا ميخواند *دلتنگ* شده او هم چون من ... اين بار قلمم* نام مرا ميخواند* ... . . . ...
*اخراجي*
خيلي ممنون نظر لطف شماست
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top