شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ انگار کسي* نام مرا ميخواند*... با خود نگرم تا به کجا ميخواند راهي براي گريز نيست انگار ياد گرفته ، فکر مرا ميخواند *دلتنگ* شده او هم چون من ... اين بار قلمم* نام مرا ميخواند* ... . . . ...
*اخراجي*
خيلي ممنون نظر لطف شماست
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top