قرمز سبز آبي خاکستري
دانشمندي كه از دانشش استفاده مي شود، از هزار عابد بهتر است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت