شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*اخراجي*

+ باور ندارد چشم هايم ، غروب لبخند هاي آشنايت را تهران هوايش مثل سابق نيست ،ديگر ندارد آن لطف و صفايت را تو هم رديف آسمان بودي عاشق شدن مثل تو دل ميخواست گاهي دعا کن خوب ميدانم، شهر باور ندارد اين عزايت را . . . . . شادي روح پر فتوحشون صلوات :(
*اخراجي*
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
مهديه...
اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عَـلـي مُـحَـمَّـدٍ وَ آلِ مُـحَـمَّـدٍ وَ عَـجِّـل فَـرَجَـهُـم
تشنه...
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
*اخراجي*
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
*صبا*
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
**رضا **
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
عطر ياس.
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
*اخراجي*
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
*اخراجي*
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
*اخراجي*
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
گويند ولي شناسان رفتند از اين ولايت............
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
نه نرفتن استاد شبستان
*حبيب*
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم بحق الزهرا
: ( (
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعين
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعين
جناب سيدالكريم اين جمله اي كه در نظرات قبل اعلام كردم حرف و سخن استاد بزرگوار جناب آقاي فاطمي نياست. از نظر بزرگان ، حضور چنين ذخايري آنقدر كم است كه در مقابل شيطانهايي مثل من بسيار ناچيز شده است.
رزگل
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعين
هما بانو
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top